Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Da kanca siemnaccataha stahoddzia, rascie znacennie Londana jak centr handliu pavialicvajecca popyt na strachavannie marskoha. U kancy 1680-ych, Edvard Lojd adkryu kaviarniu, jaki stau miescam sustrecy dlia bakou u sudnachodnaj haliny, jakija zadajuc zastrachavac hruzy i suda, a taksama tych, chto hatovy strachavac takija pradpryjemstvy. Hetyja niefarmalnyja pacatku pryviali da stvarennia strachavoha rynku Lojda u Londanie i niekalki zviazanych sudnachodnych i strachavych firmau. Piersyja polisy strachavannia zyccia byli zroblienyja u pacatku 18-ha stahoddzia. Piersaja kampanija, jakoje prapanuje strachavannie zyccia byla siabrouskaje tavarystva pa zabiespiacenniu ofis Perpetual, zasnavanym u Londanie u 1706 hodie Uiljam Talbot i ser Tomas Allen.78 Edvard Rou Mories stvaryu Hramadstva raunapraunych zapeunienniau na zyccio i zyvucasc u 1762 hodzie jon byu piersy u sviecie uzajemnaha strachouscyk i upiersyniu premii uzrostu na asnovie na asnovie kaeficyjenta smiarotnasci jajcakladki «ramku navukovaj praktyki strachavannia i razviccio» i «asnovie sucasnaha strachavannia zyccia, na jakoj usie schiemy strachavannia zyccia byli paslia na asnovie». Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi 9 U kancy stahoddzia «strachavannie ad niascasnych vypadkau» 19 pacali stanavicca available.10 Piersaj kampanijaj prapanuje strachavannie ad niascasnych vypadkau byla pasazyry cyhunacnaha transpartu Zabiespiacennie Kampanii, adukavanaja u 1848 hodzie u Anhlii, kab zastrachavacca ad rostu kolkasci zahinulych na zaradzajecca cyhunacnaj sistemie. Da kanca 19-ha stahoddzia urada pacali inicyjavac nacyjanalnyja prahramy strachavannia ad chvarob i starasci. Hiermanija pabudavana na tradycyjach prahram sacyjalnaha zabiespiacennia u Prusii i Saksonii, jakija pacalisia jasce u 1840-ch hadach. U 1880 hodzie kanclier Ota fon Bismark uviou piensii pa starasci, strachavannie ad niascasnych vypadkau i miedycynskaj dapamohi, jakija liahli u asnovu dabrabytu state.1112 Hiermanii U Vialikabrytanii bols syrokaje zakanadaustva bylo uviedziena libieralny urad u Zakonie 1911 hoda nacyjanalnaha strachavannia. Heta dalo brytanskim rabocym klasam piersuju nazapasvalnuju sistemu strachavannia ad chvarob i unemployment.13 Hetaj sistemy bylo znacna pasyrana paslia Druhoj susvietnaj vajny pad uplyvam dakladu Bievieridza, kab sfarmavac piersaje sucasnaje dziarzava usieahulnaha dabrabytu. Perihal Perkembangan Asuransi


This entry was posted in 01Review and tagged , , . Bookmark the permalink.